Testimonials With Logos

A set of three static testimonials with a heading and list of logos.

Modules:

testimonials-logos